główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN528219
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ93222
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
   Dane teleadresowe 93222
   Misja 2558
   Struktura organizacyjna 6049
   Informacje o Szpitalu 4112
   Projekty Unijne 2017
Administracja
   Władze Szpitala 12132
   Komórki Organizacyjne Działalności Niemedycznej 4498
Część Medyczna
   Komórki Organizacyjne Działalności Medycznej 2034
Zamówienia Publiczne
   Konkurs Ofert 98889
   Postępowania powyżej 221000 Euro 1177
   Postępowania poniżej 221000 Euro 852
     Przetargi - rok 2019 20937
     Przetargi - rok 2018 29893
     Przetargi - rok 2017 32189
     Przetargi - rok 2016 35281
     Przetargi - rok 2015 31979
     Przetargi - rok 2014 33952
     Przetargi - rok 2013 29742
     Przetargi - rok 2012 21360
Prawo
   Statut 2695
   Regulamin 3413
   Polityka Bezpieczeństwa Informacji 1609
   Budżet 1920
   Majątek 1538
   Rodo 89
Przetargi - Sprzedaż
   Sprzedaż - rok 2019 916
Platforma zakupowa
   Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej 1270
Archiwum Zamówień Publicznych
   Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania. 8147
   Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 3477
     Przetargi - ROK 2012 1861
   Szpital Ogólny im. Dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej 2434
     Przetargi - ROK 2012 788
    ›    Dostawa leków - ZP 1 /2012 580
    ›     Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN. 589
    ›    Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN. 505
    ›    Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012 501
    ›    Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012 448
    ›    Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN 836
    ›    Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN 549
    ›    Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 770
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011 141
    ›    Dostawa leków - ZP 2/2011 127
    ›    Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN. 134
    ›    Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011 141
    ›    Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011 122
    ›    Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011 130
    ›    Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011 136
    ›    Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011 133
    ›    Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011 135
    ›    Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011 129
    ›    Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011 136
    ›    Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011 131
    ›    Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011 121
    ›    Dostawa leków - ZP 14/2011 124
    ›    Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011 120
    ›    Dostawa leków - ZP 17/2011 132
    ›    Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011 130
    ›     Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011 132
    ›    Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN 127
    ›    Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN 138
    ›    Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010 132
    ›    Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010 134
    ›    Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN 136
    ›    Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010 124
    ›    Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN 133
    ›    Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN 133
    ›    Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010 125
    ›    Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN 122
    ›    Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN. 130
    ›    Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010 126
    ›    Dostawa leków ZP 18/2010 131
    ›    Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN. 121
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN. 127
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN. 118
    ›    Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN 123
    ›    Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN. 119
    ›    Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN. 127
    ›    Dostawa leków - ZP 1/2009 134
    ›    Dostawa leków - ZP 2/2009 125
    ›    Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009 134
    ›    Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN 147
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN. 135
    ›    Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009 140
    ›    Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN 139
    ›    Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN 137
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN 136
    ›    Dostawa leków - ZP 11/2009 133
    ›    Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009 129
    ›    Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009 129
    ›    Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN. 124
    ›    Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN. 137
    ›    Dostawa leków - ZP 17/2009 123
    ›    Dostawa leków - ZP 18/2009 122
    ›    Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN. 118
    ›    Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN. 176
    ›    Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009 127
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008 126
    ›    Dostawa leków ZP 2/2008 133
    ›    Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN 132
    ›    Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN 127
    ›    Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN 116
    ›    Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008 111
    ›    Dostawa leków - ZP 9/2008 121
    ›    Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN 142
    ›    Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN. 128
    ›    Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN 130
    ›    Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN. 125
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN 117
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN. 127
    ›    Dostawa leków - ZP 16/2008 122
    ›    Dostawa echokardiografu ZP 17/2008 122
    ›    Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008 127
    ›    Dostawa leków - ZP 18/2008 120
    ›    Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008 134
    ›    Dostawa leków ZP 21/2008 136
    ›    Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN. 126
    ›    Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007 114
    ›    Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN 120
    ›    Dostawa leków ZP 3/2007 125
    ›    Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN 123
    ›    Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007 118
    ›    Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007 117
    ›    Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN 119
    ›    Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007 116
    ›    Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007 118
    ›    Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN 129
    ›    Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN 180
    ›    Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007 113
    ›    Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN 119
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN 121
    ›    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN 117
    ›    Dostawa leków ZP 15/2007 112
    ›    Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007 124
    ›    Dostawa leków - ZP 19/2007 123
    ›    Dostawa środków czystości ZP 20/2007 119
    ›    Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007 120
    ›    Dostawa leków - ZP 22/2007 120
    ›    Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 - 114
    ›    Dostawa leków - ZP 2 / 2006 116
    ›    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006 120
    ›    Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006 115
    ›    Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006 113
    ›    Dzierżawa lokalu - ED 2/06 122
    ›    Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006 117
    ›    Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006 120
    ›    Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006 122
    ›    Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006 115
    ›    Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006. 127
    ›    Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006 121
    ›    Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006 116
    ›    Dostawa leków ZP 11/2006 113
    ›    Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06 118
    ›    Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006 121
    ›    Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006 114
    ›    Dostawa leków ZP 20/2006 105
    ›    Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006 117
    ›    Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006 127
    ›    Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005 126
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005 127
    ›    Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005 126
    ›    Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005 106
    ›    Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005 108
    ›    Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA 110
    ›    Dostawa leków ZP 12/2005 105
    ›    Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005 128
    ›    Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005 118
    ›    Dostawa leków ZP 19/2005 114
    ›    Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005 109
    ›    Dostawa leków - ZP 23/2005 108
    ›    Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005 126
    ›    Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005 104
    ›    Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005 119
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA 122
    ›    Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005 118
    ›    Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005 115
    ›    Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005 111
    ›    Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005 118
      ROK - 2012 77
    ›    0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp. 109
    ›    Dostawa leków - PU/B 2/2011 113
    ›    Dostawa leków - PU/B 3/2011 117
     Rok 2010 92
    ›    Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E 112
    ›    Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010 116
    ›    Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka 115
    ›    Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp. 118
    ›    0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp. 113
    ›     Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp. 118
     rok 2009 71
    ›    Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP 112
    ›    Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP 112
      Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012 81
     Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011 79
    ›    Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011. 123
    ›    Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011. 112
    ›    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011 109
    ›    Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM 114
    ›    Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011 120
    ›    KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011 116
    ›    Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011 102
     OGŁOSZENIA ROK 2012 80
Inne
   Programy realizowane przez BCO-SM 1498
   Archiwum strony BIP 1795
     Test załączników 368
   Kontrakty 1923
   Inwestycje 1938
   Skróty używane w biuletynie 1061
   Redakcja biuletynu 1132
   Do pobrania 1080