główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Konkurs Ofert

KONKURS OFERT | KOD:2018-NEU-2

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 13:15

2. Przetargi - rok 2019

Zakup stacji planowania leczenia w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Choró...

Utworzony: 2019-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 10:10

3. Postępowania powyżej 221000 Euro

Platforma zakupowa JEDZ

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych). Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie ...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 11:10

4. Przetargi - rok 2019

Dostawa bezpiecznego, zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi oraz probówek...

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 12:49

5. Przetargi - rok 2019

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykony...

Utworzony: 2019-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 10:15

6. Przetargi - rok 2019

Dostawa znaczników do oznaczenia prostaty oraz znaczników do nieizotopowego systemu ...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 12:08

7. Regulamin

Regulamin (tekst ujednolicony 01 stycznia 2018)

Utworzony: 2015-02-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 10:36

8. Przetargi - rok 2019

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do wykonywania barwień i...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 12:23

9. Przetargi - rok 2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onk...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:03

10. Przetargi - rok 2019

Dostaw implantów piersi, ekspanderów, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych dla potrz...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 13:16

11. Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Platforma zakupowa JEDZ

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych). Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie ...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 14:20

12. Przetargi - rok 2019

Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. J...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:38

13. Przetargi - rok 2019

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Mi...

Utworzony: 2019-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-24 13:34

14. Sprzedaż - rok 2019

PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO W PRZEDMIOCIE ZESTAW STOŁÓW OPERACYJNYCH Z WY...

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 09:52

15. Przetargi - rok 2019

Dostawa w ramach wyodrębnionych zadań (pakietów) artykułów biurowych i eksploatacyjn...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-27 13:00

16. Przetargi - rok 2019

Dostawa elementów zużywalnych do aparatu Prometheus służącego do dializ wątrobowych,...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-25 10:57

17. Przetargi - rok 2019

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu sygnałów alarmowych w obi...

Utworzony: 2019-02-25 | Zmodyfikowany: 2019-03-21 11:52

18. Konkurs Ofert

KONKURS OFERT | KOD:2019-LAB-1

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:36

19. Przetargi - rok 2019

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpi...

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-01 10:14

20. Konkurs Ofert

KONKURS OFERT | KOD:2019-POR-2-onk

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 12:25