główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Postępowania poniżej 221000 Euro (0)

Przetargi - rok 2020 (28)

Przetargi - rok 2019 (20)

Przetargi - rok 2018 (31)

Przetargi - rok 2017 (53)

Przetargi - rok 2016 (36)

Przetargi - rok 2015 (25)

Przetargi - rok 2014 (31)

Przetargi - rok 2013 (42)

Przetargi - rok 2012 (27)

Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania. (0)

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (0)

Przetargi - ROK 2012 (1)

Szpital Ogólny im. Dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej (1)

Przetargi - ROK 2012 (0)

Dostawa leków - ZP 1 /2012 (1)

Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN. (1)

Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN. (1)

Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012 (1)

Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012 (1)

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN (1)

Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN (1)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. (1)

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011 (0)

Dostawa leków - ZP 2/2011 (0)

Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN. (0)

Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011 (0)

Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011 (0)

Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011 (0)

Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011 (0)

Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011 (0)

Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011 (0)

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011 (0)

Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011 (0)

Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011 (0)

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011 (0)

Dostawa leków - ZP 14/2011 (0)

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011 (0)

Dostawa leków - ZP 17/2011 (0)

Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011 (0)

Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011 (0)

Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN (0)

Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN (0)

Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010 (0)

Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010 (0)

Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN (0)

Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010 (0)

Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN (0)

Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN (0)

Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010 (0)

Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN (0)

Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN. (0)

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010 (0)

Dostawa leków ZP 18/2010 (0)

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN. (0)

Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN. (0)

Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN. (0)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN (0)

Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN. (0)

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN. (0)

Dostawa leków - ZP 1/2009 (0)

Dostawa leków - ZP 2/2009 (0)

Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009 (0)

Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN (0)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN. (0)

Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009 (0)

Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN (0)

Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN (0)

Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN (0)

Dostawa leków - ZP 11/2009 (0)

Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009 (0)

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009 (0)

Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN. (0)

Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN. (0)

Dostawa leków - ZP 17/2009 (0)

Dostawa leków - ZP 18/2009 (0)

Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN. (0)

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN. (0)

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009 (0)

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008 (0)

Dostawa leków ZP 2/2008 (0)

Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN (0)

Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN (0)

Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN (0)

Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008 (0)

Dostawa leków - ZP 9/2008 (0)

Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN (0)

Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN. (0)

Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN (0)

Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN. (0)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN (0)

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN. (0)

Dostawa leków - ZP 16/2008 (0)

Dostawa echokardiografu ZP 17/2008 (0)

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008 (0)

Dostawa leków - ZP 18/2008 (0)

Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008 (0)

Dostawa leków ZP 21/2008 (0)

Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN. (0)

Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN (0)

Dostawa leków ZP 3/2007 (0)

Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN (0)

Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007 (0)

Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007 (0)

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN (0)

Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007 (0)

Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN (0)

Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN (0)

Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007 (0)

Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN (0)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN (0)

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN (0)

Dostawa leków ZP 15/2007 (0)

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007 (0)

Dostawa leków - ZP 19/2007 (0)

Dostawa środków czystości ZP 20/2007 (0)

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007 (0)

Dostawa leków - ZP 22/2007 (0)

Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007 (0)

Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007 (0)

Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 - (0)

Dostawa leków - ZP 2 / 2006 (0)

Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006 (0)

Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006 (0)

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006 (0)

Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006 (0)

Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006 (0)

Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006 (0)

Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006. (0)

Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006 (0)

Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006 (0)

Dostawa leków ZP 11/2006 (0)

Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06 (0)

Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006 (0)

Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006 (0)

Dostawa leków ZP 20/2006 (0)

Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006 (0)

Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006 (0)

Dzierżawa lokalu - ED 2/06 (0)

Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006 (0)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005 (0)

Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005 (0)

Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005 (0)

Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005 (0)

Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005 (0)

Dostawa leków - ZP 23/2005 (0)

Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005 (0)

Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA (0)

Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005 (0)

Dostawa leków ZP 19/2005 (0)

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA (0)

Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005 (0)

Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005 (0)

Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005 (0)

Dostawa leków ZP 12/2005 (0)

Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005 (0)

Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005 (0)

Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005 (0)

Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005 (0)

Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005 (0)

ROK - 2012 (0)

0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp. (0)

Dostawa leków - PU/B 2/2011 (0)

Dostawa leków - PU/B 3/2011 (0)

Rok 2010 (0)

Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E (0)

Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010 (0)

Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka (0)

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp. (0)

0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp. (0)

Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp. (0)

rok 2009 (0)

Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP (0)

Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP (0)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012 (0)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011 (0)

Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011. (0)

Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011. (0)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011 (0)

Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM (0)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011 (0)

KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011 (0)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011 (0)

OGŁOSZENIA ROK 2012 (0)