główna zawartość
artykuł nr 1

XIV aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 2

XIII aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 3

XII aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 4

XI aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 5

X aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 6

IX aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 7

VIII aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 8

VII aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 9

VI aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 10

V aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 11

IV aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 12

III aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 13

II aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 14

aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021