główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa 6 sztuk monitorów mocy dawki i skażeń radioaktywnych dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala - Miejskiego im Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).
Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 18.10.2018 nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

artykuł nr 2

Dostawa samochodu osobowego w wersji furgon dla potrzeb...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu osobowego w wersji furgon dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Dostępne podkategorie:
Rok 2021
Przetargi - rok 2020