główna zawartość
artykuł nr 1

KONKURS OFERT | KOD:2022-LEK-PAT-1

świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie patomorfologii

artykuł nr 2

KONKURS OFERT | KOD:2021-LEK-PAT-1

świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie patomorfologii

artykuł nr 3

KONKURS OFERT | KOD:2021-DOB-1

świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie diagnostyki obrazowej

artykuł nr 4

KONKURS OFERT | KOD:2021-HOS-1

świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie opieki paliatywnej, hospicyjnej i długoterminowej

artykuł nr 5

KONKURS OFERT | KOD:2021-PAT-1

badania patomorfologiczne

artykuł nr 6

KONKURS OFERT | KOD:2021-AIT-2

świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

artykuł nr 7

KONKURS OFERT | KOD:2021-AIT-1

świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

artykuł nr 8

KONKURS OFERT | KOD:2021-LAB-1

badania laboratoryjne

artykuł nr 9

KONKURS OFERT | KOD: 2021-GEN-1

badania genetyczne

artykuł nr 10

KONKURS OFERT | KOD: 2019-GEN-1

badania genetyczne

artykuł nr 11

KONKURS OFERT | KOD:2019-LAB-2

Badania diagnostyczne laboratoryjne

artykuł nr 12

KONKURS OFERT | KOD:2019-LAB-1

Badania diagnostyczne laboratoryjne

artykuł nr 13

KONKURS OFERT | KOD:2019-POR-2-onk

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni onkologicznej Udzielającego zamówienia

artykuł nr 14

KONKURS OFERT | KOD:2019-POR-1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii w poradni hematologicznej Udzielającego zamówienia

artykuł nr 15

KONKURS OFERT | KOD:2018-NEU-2

Udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologicznym w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21 całodobowo, w godzinach i dniach ustalanych harmonogramem wraz z wykonywaniem konsultacji lekarskich w ramach posiadanej specjalizacji w innych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia, w szczególności w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21

artykuł nr 16

KONKURS OFERT | KOD:2018-POR-1c

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni onkologicznej Udzielającego zamówienia przez: 1/lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo 2/lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej

artykuł nr 17

KONKURS OFERT | KOD:2018-POR-2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii w poradni hematologicznej Udzielającego zamówienia

artykuł nr 18

KONKURS OFERT | KOD:2018-POR-1b

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej w poradni chirurgii ogólnej Udzielającego zamówienie

artykuł nr 19

KONKURS OFERT | KOD:2018-POR-1a

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej w poradniach specjalistycznych Udzielającego zamówienie: poradni onkologicznej lub poradni chirurgii onkologicznej

artykuł nr 20

KONKURS OFERT | KOD:2018-NEU-1

Udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologicznym w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21 całodobowo, w godzinach i dniach ustalanych harmonogramem wraz z wykonywaniem konsultacji lekarskich w ramach posiadanej specjalizacji w innych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia, w szczególności w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21

artykuł nr 21

KONKURS OFERT | 2018-TECH-ERAD-2

wykonywanie badań diagnostyki obrazowej w komórkach organizacyjnych Udzielającego Zamówienia przez technika elektroradiologii

artykuł nr 22

KONKURS OFERT | 2018-TECH-ERAD-1

wykonywanie badań diagnostyki obrazowej w komórkach organizacyjnych Udzielającego Zamówienia przez technika elektroradiologii

artykuł nr 23

KONKURS OFERT | 2018-IP-1

dyżury lekarskie w Izbie Przyjęć

artykuł nr 24

KONKURS OFERT | 2017-IP-2

dyżury lekarskie w Izbie Przyjęć

artykuł nr 25

KONKURS OFERT | 2017-OAT-1

udzielanie świadczeń lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia (OAiIT, IP, pozostałe oddziały, bloki: operacyjne i porodowy)

artykuł nr 26

KONKURS OFERT | KOD:2017-NEU-3

udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologicznym w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21 całodobowo, w godzinach i dniach ustalanych harmonogramem

artykuł nr 27

KONKURS OFERT | KOD:2017-GEN-1 | badania genetyczne w...

badania genetyczne w diagnostyce chorób nowotworowych

artykuł nr 28

KONKURS OFERT | KOD:2017-LAB-1 | badania diagnostyczne...

Zad. 1. Badania mikrobiologiczne - bakteriologia, mykologia, kontrola czystości loży i boksu do rozpuszczania cytostatyków Zad. 2. Badania mikrobiologiczne - wirusologia, immunochemia, elektroforetyczny rozdział białek Zad. 3. Badania wykonywane metodami biologii molekularnej Zad. 4. Badanie kalprotektyny w kale oznaczanej ilościowo

artykuł nr 29

KONKURS OFERT - DYŻURY LEKARSKIE W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM ...

opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: pełnienie dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.00 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologicznym w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach i dniach ustalanych harmonogramem

artykuł nr 30

Konkurs ofert w przedmiocie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji otorynolaryngologicznych realizowanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otorynolaryngologii w komórkach organizacyjnych BCO-SM

artykuł nr 31

Konkurs ofert w przedmiocie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w dni robocze w Poradni Chorób Zakaźnych, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
OGŁOSZENIE - SWKO 5.240 MB
ZAŁ NR 1 21.996 KB
ZAŁ NR 2 16.865 KB
ZAŁ NR 3 4.135 MB
INFO - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT PCHZ(2) 2017 444.239 KB
artykuł nr 32

Konkurs ofert w przedmiocie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w dni robocze w Poradni Chorób Zakaźnych, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

artykuł nr 33

Konkurs ofert w przedmiocie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.00 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologicznym w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

artykuł nr 34

Konkurs ofert w przedmiocie: udzielanie całodobowych lekarskich świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
ZAŁ NR 1 19.133 KB
ZAŁ NR 2 17.065 KB
OGŁOSZENIE - SWKO 8.931 MB
INFO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OGP 2017 451.816 KB
artykuł nr 35

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.35 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę w Izbie Przyjęć Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
OGŁOSZENIE 538.909 KB
SWKO 614.156 KB
ZAŁ 1 18.972 KB
ZAŁ 2 17.195 KB
ZAŁ 3 489.393 KB
INFO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DYŻURY IZBA PRZYJĘĆ 2017 505.652 KB
artykuł nr 36

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.35 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę w Izbie Przyjęć Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
OGŁOSZENIE 462.225 KB
SWKO 536.895 KB
ZAŁ 1 18.941 KB
ZAŁ 2 17.156 KB
ZAŁ 3 487.678 KB
INFO PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 395.694 KB
INFO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DYŻURY IZBA PRZYJĘĆ 2016 554.192 KB
artykuł nr 37

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych BCO-SM w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
OGŁOSZENIE 383.090 KB
SWKO 538.581 KB
ZAŁ NR 1 18.948 KB
ZAŁ NR 2 19.491 KB
ZAŁ NR 3 485.601 KB
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - PORADNIE 2016 1.106 MB
artykuł nr 38

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania całodobowych lekarskich świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii BCO-SM w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21 oraz w innych komórkach organizacyjnych BCO-SM, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
OGŁOSZENIE 376.642 KB
SWKO 534.714 KB
ZAŁ NR 1 16.778 KB
ZAŁ NR 2 36.000 KB
ZAŁ NR 3 508.624 KB
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - OAiIT 2015 469.962 KB
artykuł nr 39

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.35 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę w Izbie Przyjęć Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach i dniach ustalonych harmonogramem

artykuł nr 40

Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych celem zabezpieczenia pacjentom świadczeń specjalistycznych w poradni hematologicznej, w poradni chirurgii ogólnej, w poradni onkologicznej oraz w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii - wykonywania zabiegów trepanobiopsji - udzielanych w oddziałach Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Załączniki:
OGŁOSZENIE 363.674 KB
SWKO - załączniki 453.743 KB
artykuł nr 41

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.35 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę w Izbie Przyjęć Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach ustalonych harmonogramem

artykuł nr 42

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnychw zakresie radiologii realizowanych w komórkach organizacyjnych - pracowniach: USG, mammografii, mammotomicznej, RTG, TK, rezonansu magnetycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w dni robocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem

artykuł nr 43

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji badań mikrobiologicznych - bakteriologia, mykologia, wirusologia, immunochemia,elektroforetyczny rozdział białek, kontrola czystości loży i boksu do rozpuszczania cytostatyków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

artykuł nr 44

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych celem zabezpieczenia pacjentom specjalistycznych porad udzielanych w dni robocze w godzinach ustalonych harmonogramem w poradni hematologicznej, w poradni hepatologicznej, w poradni chorób zakaźnych oraz w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii udzielanych w oddziałach Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

artykuł nr 45

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach ustalonych harmonogramem

Załączniki:
OGŁOSZENIE 46.335 KB
SWKO - załączniki 104.679 KB
artykuł nr 46

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 14.35 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę w Izbie Przyjęć Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyspiańskiego 21, w godzinach ustalonych harmonogramem

artykuł nr 47

Konkurs Ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania zabiegów krioterapii dla pacjentek Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, wykonywania angiografii tętnic biodrowych wraz z wykonywaniem selektywnej embolizacji, wykonywania badań endoskopowych pH-metrii,wykonywania badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Załączniki:
OGŁOSZENIE 364.107 KB
SWKO 506.816 KB
artykuł nr 48

Konkurs ofert w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego celem zabezpieczenia specjalistycznych porad udzielanych w poradni hematologicznej w dni robocze w godzinach ustalonych harmonogramem, w poradni onkologicznej w dni robocze w godz. od 14:35 do 20:00 pacjentomBeskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Załączniki:
Załącznik 148.997 KB
Ogłoszenie Konkurs 66.377 KB
artykuł nr 49

Konkurs ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla...

konkurs ofert

artykuł nr 50

Konkurs Ofert w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych BCO-SM celem zabezpieczenia specjalistycznych porad udzielanych w dni robocze w godz. od 14:35 do 20:00 pacjentom Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

Załączniki:
Ogłoszenie 133.789 KB
SWKO 291.087 KB
artykuł nr 51

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii w komórkach organizacyjnych BCO-SM dla pacjentów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej

Załączniki:
Ogłoszenie 131.392 KB
SWKO 83.370 KB
artykuł nr 52

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i na bloku operacyjnym Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej

Załączniki:
Załącznik 131.914 KB
Załącznik 264.239 KB
artykuł nr 53

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie: laryngologii i rehabilitacji leczniczej dla pacjentów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej

Załączniki:
Załącznik 131.218 KB
Załącznik 277.074 KB
artykuł nr 54

Konkurs ofert w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego celem zabezpieczenia specjalistycznych porad udzielanych w dni robocze w godz. od 14:35 do 20:00 pacjentom Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego.

Załączniki:
Ogłoszenie 131.329 KB
SWKO 299.285 KB
Zapytania i odpowiedzi do SWKO 493.078 KB
Modyfikacja SWKO 36.205 KB
artykuł nr 55

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -...

ogłoszenie

artykuł nr 56

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

ogłoszenie

artykuł nr 57

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -...

ogłoszenie

artykuł nr 58

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń...

ogłoszenie

artykuł nr 59

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

ogłoszenie

artykuł nr 60

Konkurs ofert w przedmiocie udzielanie świadczeń...

ogłoszenie

artykuł nr 61

Konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń...

konkurs ofert

artykuł nr 62

Konkurs ofert na udzielania całodobowych świadczeń...

Konkurs ofert

artykuł nr 63

Konkurs ofert w przedmiocie udzielanie świadczeń...

Konkurs ofert

artykuł nr 64

Konkurs ofert w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w...

Konkurs ofert

artykuł nr 65

Konkurs ofert w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w...

Konkurs ofert

artykuł nr 66

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń...

Konkurs ofert transport pacjentów

artykuł nr 67

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

 OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
 
 
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski  im Jana Pawła II
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18
na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr 112, poz. 654)
 
ZAPRASZA
 
Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb tutejszego Szpitala w celu wyłonienia świadczeniodawców w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
 
 

Przedmiotem konkursu jest: 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
wykonywania hemodializ dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
 
Okres obowiązywania umowy 01.07.2012r. do 30.06.2013r.
 
W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami / przyjmującymi zamówienie / w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 11.06. 2012r. do godz. 1000 w miejscu prowadzenia przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II postępowania konkursowego, w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 ( Sekretariat Dyrekcji ) lub przesłać pocztą na adres jak wyżej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06. 2012r. o godz. 1030 w siedzibie Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, przy ul. Wyzwolenia 18 , w gabinecie Z-cy Dyrektora d/s Techniczno-Administracyjnych.
 
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać bezpłatnie od dnia 16.05.2012r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ulicy Wyzwolenia 18, Pani mgr inż. Magdalena Laskowska-Sędziak tel. (33) 4984042 lub ze strony internetowej www.onkologia.bielsko.4bip.pl.
Załączniki:
swko z załącznikami 1.655 MB
zapytanie i odpowiedź nr 1 305.607 KB