główna zawartość
artykuł nr 1

Komórki Organizacyjne Działalności Niemedycznej

  • Zastępcy Dyrektora ds. organizacji i zarządzania podlegają:

1) dział kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych:
a) sekcja statystyki medycznej,
b) archiwum,
2) dział obsługi pacjenta,
3) sekcja organizacji i zarządzania.

  • Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych– Głównemu Księgowemu podlega:

1) z-ca Głównego Księgowego,
2) dział księgowości:
a) sekcja finansowa,
b) sekcja materiałowa i inwentarzowa,
c) sekcja płac,
d) sekcja analiz ekonomicznych i kontroli wewnętrznej.

  • Zastępcy Dyrektora ds. techniczno – administracyjnych podlegają:

1) dział zamówień publicznych,
2) dział techniczno – gospodarczy,
3) sekcja ds. przetwarzania i gromadzenia danych obrazowych,
4) sekcja utrzymania sieci IT.