główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego...

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej ...

artykuł nr 2

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

obrazek

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu:  
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”
 
 
Nazwa Beneficjenta:Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im Jana Pawła II w Bielsku-Białej4-300 Bielsko-Biała ul.Wyzwolenia 18
Całkowita Wartość Projektu: 1 309 054,83 PLN
Wartość dofinansowania  Projektu:   1 111 659,60 PLN
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

artykuł nr 3

Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej

 

Informujemy, że zakończyła się realizacja rzeczowa projektu pn. „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej” dofinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

 
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby e-usług publicznych poprzez budowę zintegrowanej platformy obsługi interesanta w Bielsku-Białej.

W ramach projektu uruchomiono następujące usługi elektroniczne:
- zintegrowane centrum obsługi interesanta,
- komunikacja głosowa,
- integracja komunikacji głosowej, faksowej z poczta elektroniczną,
- system telekonferencyjny,
- rejestracja rozmów telefonicznych.

 W ramach projektu został zakupiony i zainstalowany sprzęt komputerowy  i oprogramowanie. Dzięki nowemu sprzętowi stworzony został także jednolity system głosowy umożliwiający bezpłatną komunikację głosową w ramach urzędu i jednostek objętych projektem, w tym także w /BESKIDZKIMCENTRUM ONKOLOGII – SZPITALU MIEJSKIM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej /
 
Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na stronie: